C. Stefan, Diana Melinte Dumitrica, Eliza Tebeanu, Irina Nae, Anna Sapundgieva, L. Dragomir
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central
Adresa de corespondenta: dianamelinte2004[at]yahoo.com

introdus la 01.01.2007

 

Rezumat
Analogii de prostaglandina reduc presiunea intraoculara(PIO) prin activarea matrixmetaloproteinazelor(MMP) si cresterea eliminarii umorului apos(UA) pe calea uveosclerala. S-a observat distributia MMP si la nivel corneean, iar activarea lor ar putea conduce la modificari ale grosimii corneene centrale(CCT).

Scop:
Compararea efectului diferitor clase de analogi de prostaglandina asupra grosimii corneene centrale.

Material si metoda:
Studiu clinic, randomizat, prospectiv, observational, cu durata de 3 luni, realizat pe 26 de pacienti (52 de ochi) recent diagnosticati cu glaucom primitiv cu unghi deschis sau sindrom de hipertensiune intraoculara.

Pacientii au fost grupati in doua loturi in functie de tratamentul instituit:

  • lotul I: 15 pacienti sub tratament cu travoprost 0,004%
  • lotul II: 11 pacienti sub tratament cu latanoprost 0,005%.

Tratamentul s-a administrat local: 1 instilatie pe zi seara la ora 21. Fiecarui pacient i s-au realizat cate 3 masuratori ale grosimii corneeane centrale prin pahimetrie ultrasonica: la includerea in studiu, la o luna si la trei luni de la initierea terapiei.

Loturile au fost omogene privind distribitia pe grupe de varsta si sex. Criteriul de excludere au fost: asocierea oricarei afectiuni oculare sau generale. Analiza statistica a fost realizata cu testul Mann-Withman.

Rezultate:
Grosimea corneeana centrala (CCT) medie la cele doua loturi la includerea in studiu a fost similara: 521,27±28,54 pentru lotul I si 522,18±27,52 pentru lotul II.

S-a observat o reducere a CCT medie semnificativ statistica la ambele loturi de pacienti in urma tratamentului: 516,88±28,61 la o luna si 515,04±27,59 la trei luni pentru lotul I si respectiv 518,41±27,36 la o luna si 517,98±27,86 la trei luni pentru lotul II.

Concluzii:
Rezultatele studiului arata ca ambele clase de analogii de prostaglandina reduc semnificativ statistic CCT medie, efectul fiind echivalent pentru ambele loturi aflate in studiu.

Principala tinta a terapiei glaucomului primitiv cu unghi deschis (GPUD) presupune scaderea valorilor presiunii intaoculare in limite de siguranta, la care progresia leziunilor optice neurodegenerative este stopata. In practica curenta exista o multitudine de clase medicamentoase care stau la dispozidia practicianului, dintre acestea analogii de prostaglandina ocupand un loc si rol foarte important.

Analogii de prostaglandina reduc valorile presiunii intraoculare prin activarea matrixmetaloproteinazelor (MMP) care modeleaza matricea extracelulara a trabeculului corneo-scleral si juxtacanalicular si crescand eliminarea umorului apos la nivelul uveoscleral. (vezi fig 1)