C. Stefan, A. Nenciu, Cristina Malcea, Eliza Tebeanu
Clinica de Oftalmologie, Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central
Sef de Clinica: Prof. Dr. Benone Carstocea

Adresa pentru corespondenta – Dr. Stefan Cornel
Clinica de Oftalmologie – Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central
Str. Mircea Vulcanescu nr. 86-88, sector 1, Bucuresti
Tel-Fax 021 313 71 89, Email: milophtha[at]digicom.ro

introdus la 01.08.2005

 

REZUMAT
Scop: Stabilirea unor posibile corelatii intre degajarea presionala obtinuta in monotarapia cu analogi de prostaglandine la pacientii cu glaucom primitiv cu unghi deschis (GPUD) si lungimea axiala a globului ocular.

Material si metoda: Studiu clinic prospectiv, randomizat, cu durata de un an pe 27 de pacienti cu GPUD recent diagnosticat, tratati prin monotarapie cu analogi prostaglandinici.

Pacientii au fost distribuiti in 2 loturi in functie de tipul de analog PG utilizat: lotul A (12 ochi) – travoprost 0,004% (Travatan) si lotul B (15 ochi) – latanoprost 0,005% (Xalatan).

Masurarea presiunii intraoculare (PIO) a fost realizata prin aplanotonometrie Goldmann la includerea in studiu si la 1, 3, 6, 9 si 12 luni, iar lungimea axiala a globului ocular a fost determinata prin echo-biometrie.

Datele obtinute au fost analizate statistic utilizand testul Wilcoxon.

Rezultate: Degajarea presionala medie a fost similara in ambele grupuri, fara diferente statistic semnificative. Intre reducerea PIO si lungimea axiala au fost stabilite corelatii in functie de distributia pacientilor dupa rezultatele echo-biometrice.

Concluzii: Reducerea presiunii intraoculare obtinuta in monoterapie cu analogi de prostaglandine poate fi dependenta si de lungimea axiala a globului ocular.

Cuvinte cheie:

  • analogi de prostaglandine
  • lungime axiala
  • reducerea PIO