Ingrid Antohi, D. Chiselita, Daniela Cionca, C. Gherman, Irina Motoc, Mihaela Gentimir

introdus la 01.12.2010

 

Rezumat:
Scopul lucrarii: analiza influentei iridectomiei periferice asupra eficientei si sigurantei trabeculectomiei si facotrabeculectomiei la pacientii cu glaucomul cu unghi deschis. Material si metoda: studiu interventional, prospectiv, comparativ si randomizat cu doua grupuri de studiu: 44 ochi cu trabeculectomie (grupul 1) si 24 ochi cu facotrabeculectomie (grupul 2). Fiecare din cele doua grupuri a fost impartit randomizat in câte doua subgrupuri principale (cu si fara iridectomie), comparate intre ele in ceea ce priveste eficacitatea si siguranta interventiei.
Rezultate: Iridectomia s-a realizat la 22 ochi din grupul 1 (subgrupul 1A) si 12 de ochi din grupul 2 (subgrupul 2A), restul cazurilor din fiecare grup formând subgrupurile fara iridectomie periferica (subgrupul 1B, respectiv 2B). Analiza statistica releva faptul ca iridectomia nu pare sa influenteze eficienta filtrantei, indiferent de momentul postoperator analizat (precoce sau final). In toate cele patru subgrupuri la 1 an de zile se constata o degajare presionala semnificativa, cu o rata redusa a complicatiilor.
Concluzii: O selectie adecvata a cazurilor de glaucom cu unghi deschis permite abandonarea iridectomiei periferice in trabeculectomie si facotrabeculectomie.

Cuvinte cheie: iridectomie periferica, trabeculectomie, facotrabeculectomie

Abstract
Purpose: analysis of the influence of peripheral iridectomy on the efficiency and safety of trabeculectomy and phacotrabeculectomy in patients with open-angle glaucoma. Methods: interventional, prospective, randomized and comparative study with two groups: 44 eyes with trabeculectomy (group 1) and 24 eyes with phacotrabeculectomy (group 2). Each of the two groups was divided into two main subgroups (with and without iridectomy), compared with each other in terms of efficacy and safety of surgical procedure.
Results: Iridectomy was performed on 22 eyes in group 1 (subgroup 1A) and on 12 eyes in group 2 (subgroup 2A), the remaining cases in each group forming subgroups without peripheral iridectomy (subgroup 1B, 2B respectively). Statistical analysis reveals that iridectomy does not seem to influence the efficiency of filtration procedure, regardless of rhe postoperative moment of analysis (early or final). In all four subgroups at 1 year was a significant decreasing of intraocular pressure, with a low rate of complications.
Conclusions: A proper selection of open-angle glaucoma cases allows the abandonment of peripheral iridectomy in trabeculectomy and phacotrabeculectomy

Key words: peripheral iridectomy, trabeculectomy, phacotrabeculectomy