Stimati membri ai Asociatiei “Societatea Romana de Glaucom”,

Consiliul Director convoacă Adunarea generală ordinară a Asociației „Societatea Română de Glaucom”, la Brașov, Hotel Kronwell, sala Grand Hall, pentru data de  18.11.2022, orele 18.30, și pentru data de 19.11.2022, orele 14.00, în același loc, a doua convocare în situația în care la data primei convocări nu se întrunește cvorumul necesar adoptării de hotărâri, având următoarea ordine de zi:

  • Schimbarea sediului asociației de la adresa din Iași, str. Costache Negri nr. 10, bl. G2, et. 1, ap. 10, județul Iași, la adresa din București, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, cod poștal 050098, în incinta Spitalului Universitar de Urgență București, Clinica de Oftalmologie, etaj 8;
  • Completarea denumirii asociației prin adăugarea cuvântului „asociație” în cadrul denumirii deja existente, în raport cu modificările aduse Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații prin intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
  • Împuternicirea Dnei. Prof. Dr. Popa-Cherecheanu Daniela-Alina în vederea întocmirii și comunicării către instituțiile competente a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în conformitate cu art. 7 coroborat cu 344 din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  • Actualizarea actului constitutiv și a statutului asociației „Societatea Română de Glaucom”, în conformitate cu ordinea de zi sus-menționată;
  • Diverse.

Convocatorul si restul documentelor relevante sunt prezentate in cadrul site-ului aici